Opvisningsholdet

OPVISNINGSHOLDET           

Vi er ca. 16 dansere i alt på opvisningsholdet

.En opvisning koster 1200 kr. for ikke medlemmer, 800 kr. for medlemmers familie, og 500 kr. for medlemmer.

En opvisning kan bestilles ved henvendelse til :

Kaj Vinter

Århusvej 238

8570 Trustrup

Tlf: 8633 4752  / 2173 7770

E-mail: kaj.vinter@mail.dk

Opvisning fra Ebelfestival 2007